31 Maja 2022

Dzień Bociana Białego Drukuj

Klekot wabi samicę i odstrasza rywali
Klekot wabi samicę...
Bociany łączą się w pary
Bociany łączą się w...
Łąki stanowią naturalne siedlisko bocianów
Łąki stanowią...
Bocianie gniazdo
Bocianie gniazdo

Od 2003 roku 31 maja obchodzony jest Dzień Bociana Białego, ustanowiony przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”.

Bociany białe (Ciconia ciconia) są nieodłącznym symbolem polskiej wsi i jednym ze zwiastunów wiosny. Polska jest europejską ostoją bociana białego. Szacuje się, że w naszym kraju gniazduje około 50 000 par bocianów, a co piąty przedstawiciel tego gatunku związany jest z Polską. Niestety z roku na rok ich liczebność maleje, dlatego ważne, aby otaczać je opieką i stwarzać warunki dogodne do bytowania oraz propagować idę ochrony tych ptaków. Bocian biały, od niepamiętnych czasów, otaczany jest sympatią i szacunkiem, warto więc pamiętać o nim szczególnie w dniu jego święta.

W naszym kraju najwięcej bocianów białych zasiedla Warmię i Mazury. Specjalny obszar ochrony ptaków Natura 2000 Ostoja Warmińska obejmuje powierzchnie prawie 150 tys. ha. Jedną z najliczniej zasiedlonych miejscowości jest Żywkowo, często nazywane „stolicą bocianów”. Do zamieszkanej przez 19 osób wsi, co roku przylatuje około 40 bocianów.

Pierwsze bociany powracające z zimowisk mogą pojawiać się już pod koniec lutego, ale ich przylot przypada najczęściej na przełom marca i kwietnia. Samiec oznajmia zajęcie gniazda typowym dla bocianów klekotaniem, co ma na celu zwabienie samicy.

Niestety, działalność człowieka może wpływać niekorzystnie na populację bocianów. Jednym z głównych zagrożeń jest rozwój rolnictwa przemysłowego i postępująca mechanizacja rolnictwa, co prowadzi do powstawania upraw monokulturowych. Wiele ptaków zatruwa się też środkami owadobójczymi lub ginie w czasie sianokosów pod urządzeniami tnącymi. Kolejnym istotnym problemem jest zanikanie łąk będących podstawowym miejscem żerowania tego gatunku. Następuje to poprzez przekształcanie łąk w grunty orne, osuszanie terenów podmokłych oraz ich zarastanie w wyniku zaprzestania użytkowania. Na zanikanie miejsc bytowania bocianów ma również wpływ regulacja rzek i drobnych cieków wodnych. Poważne niebezpieczeństwo dla bocianów stanowią napowietrzne linie energetyczne.

Bocian biały jest gatunkiem podlegającym w Polsce ochronie ścisłej i wymagającym ochrony czynnej. Figuruje on w załączniku I Dyrektywy 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa i jest przedmiotem ochrony w ramach sieci Natura 2000.

Nie należy zapominać, że data obchodów święta nie przypadkowo wypada w przeddzień Dnia Dziecka, nawiązując w ten sposób do odwiecznego związku bocianów z dziećmi.

 

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej piorin.gov.pl.

 


lista aktualności