02 Grudnia 2019

Drogi do Agrobiznesu – Nie tylko o zdrowiu roślin Drukuj

Drogi do Agrobiznesu – Nie tylko o zdrowiu roślin


W ramach IX edycji AgroKonfrontacji ,,Drogi do  AgroSukcesu”, 29 listopada br. w  Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Andrzej Chodkowski, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, spotkał się ze studentami i kadrą dydaktyczną Wydziału Rolnictwa i Biologii.


W trakcie spotkania organizowanego przez Stowarzyszenie  AgroBiznesKlub, redakcję Agro i SGGW, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przedstawił najważniejsze zadania realizowane przez PIORiN i zwrócił uwagę, jak ważną rolę pełni Inspekcja w kwestiach związanych z ochroną roślin, sprawując kontrole i nadzór fitosanitarny nad przestrzeganiem przez podmioty  zajmujące się produkcją roślinną i obrotem materiałem siewnym określonych przepisami wymogów i procedur.  Poinformował też słuchaczy, że Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych proklamowało rok 2020 jako Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin.


Szef PIORiN odpowiadał też na liczne pytania zarówno studentów, jak i kadry naukowej SGGW dotyczące między innymi zmieniających się od 14 grudnia br. unijnych  przepisów dotyczących zdrowia roślin oraz możliwości po ukończeniu studiów podjęcia pracy w Inspekcji.


AgroKonfrontacje "Drogi do AgroSukcesu" – to spotkania wybitnych praktyków z obszaru rolnictwa i agrobiznesu oraz kreatorów polityki rolnej z młodzieżą akademicką
i pracownikami naukowo-dydaktycznymi wybranych wydziałów SGGW, podczas których goście dzielą się swoją bogatą wiedzą praktyczną z gospodarzami spotkań.


lista aktualności