25 Października 2019

Dostęp do rynku krajów trzecich dla towarów pochodzenia roślinnego Drukuj

Wymagania fitosanitarne ustalane są przez kraje trzecie z uwzględnieniem ryzyka fitosanitarnego, które jest związane z występowaniem określonych organizmów szkodliwych w zależności od rodzaju importowanego materiału roślinnego (np. rośliny przeznaczone do sadzenia, owoce, warzywa, produkty przetworzone). W zależności od kraju eksportu rozróżniamy różne procedury w uzyskaniu dostępu do rynku. Spośród krajów trzecich, które posiadają najbardziej restrykcyjny system w dostępie do rynku tzw. system zamknięty, w ramach którego konieczne jest przeprowadzenie procedury oceny zagrożenia agrofagiem przed eksportem, Polska uzyskała dostęp do następujących krajów/produktów:

 

Kraj WYMAGANIA FITOSANITARNE
Kanada OWOCE ŚWIEŻE - JABŁKA
Chiny OWOCE ŚWIEŻE - JABŁKA
Wietnam OWOCE ŚWIEŻE - JABŁKA
Indie OWOCE ŚWIEŻE - JABŁKA
Kostaryka OWOCE ŚWIEŻE - JABŁKA
Tajlandia OWOCE ŚWIEŻE - JABŁKA
Kolumbia OWOCE ŚWIEŻE - JABŁKA
Izrael OWOCE ŚWIEŻE - JABŁKA
Meksyk ZIARNO ZBÓŻ – PSZENICA KONSUMPCYJNA

 

Szczegółowych informacji na temat wymagań fitosanitarnych w eksporcie udzielają jednostki terenowe Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

Dane kontaktowe WIORiN dostępne są na stronie: piorin.gov.pl/struktura/

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej www.piorin.gov.pl.

 


lista aktualności