26 Stycznia 2017

Czy możliwa jest lepsza współpraca NPPO Białorusi i Polski? Drukuj

W Polsce przebywa delegacja narodowej organizacji ochrony roślin (NPPO) Białorusi. Spotkania i rozmowy z przedstawicielami PIORiN, środowiskami producentów i eksporterów koncentrują się na możliwościach usprawnienia wymiany handlowej towarami roślinnymi oraz dzieleniu się doświadczeniami z zakresu ochrony fitosanitarnej, stosowania środków ochrony roślin i nasiennictwa.
 

Przewodnicząca delegacji białoruskiej, Pani Pashkevich Iryna, w swoich wypowiedziach podkreślała znaczenie wzajemnej wymiany informacji dla lepszego zrozumienia zasad i wymagań dotyczących importu i eksportu towarów roślinnych, a szczególnie nasion, sadzonek i materiału rozmnożeniowego.
 

Zastępca Głównego Inspektora Tadeusz Łączyński zwrócił uwagę na niezwykłą otwartość gości oraz dobrą atmosferę rozmów, która na pewno przyniesie pozytywne efekty dla przedsiębiorstw rolnych i żywnościowych z obydwu krajów.


Strony zadeklarowały kontynuację spotkań i rozwój współpracy pomiędzy służbami ochrony roślin obydwu państw.