19 Maja 2022

Certyfikacja fitosanitarna eksportu w 2021 roku Drukuj

Liczba wydanych ŚF
Wykres słupkowy...
Struktura wydanych ŚF wg państw przeznaczenia
Wykres kołowy...
Wielkość eksportu w 2021 r.
Tabela...
Struktura wydanych ŚF wg asortymentu
Wykres kołowy...
Struktura wydanych ŚF dla owoców wg gatunków
Wykres kołowy...
Wielkość eksportu jabłek w latach 2011-2021
Wykres słupkowy...
Struktura eksportu jabłek w 20221 r. wg państw przeznaczenia
Wykres kołowy...

Obsługa fitosanitarna towarów pochodzenia roślinnego, eksportowanych do państw spoza Unii Europejskiej, niezmiennie stanowi priorytetowe zadanie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN).

 

W 2021 roku w jednostkach organizacyjnych PIORiN wydano 56 150 świadectw fitosanitarnych, co oznacza wzrost o około 16% w porównaniu do roku 2020.

 

W roku 2021 towary pochodzenia roślinnego eksportowane były do 121 państw spoza Unii Europejskiej. Ponad 70% wydanych świadectw fitosanitarnych dotyczyło eksportu do Białorusi, Chin, Egiptu, Ukrainy i Kazachstanu (40 691 szt.).

 

Pod względem liczby przesyłek obsłużonych przez PIORiN na pierwszym miejscu znalazły się świeże owoce, dla których wydano 28 632 świadectw fitosanitarnych na łączną ilość 517 095,845 t, co stanowiło ponad 50% wszystkich wydanych świadectw. Ponadto w strukturze asortymentowej eksportu istotne znaczenie odgrywały także świeże warzywa, drewno i wyroby z drewna, ziemniaki oraz rośliny do sadzenia.

 

W 2021 roku wśród eksportowanych owoców około 77% stanowiły jabłka, na ten towar wydano 22 085 świadectw fitosanitarnych na łączną ilość 422 158,306 t, co oznaczało wzrost o około 25% w odniesieniu do roku 2020.

 

Jabłka były eksportowane do 40 państw spoza UE (w 2021 r. do 35 państw), z czego 80% wyeksportowano do Egiptu, Białorusi, Ukrainy, Jordanii, Indii i Mongolii, łącznie 337 414,206 t.

 

Wzrost eksportu był wynikiem stopniowego normowania się sytuacji pandemicznej, dobrego przygotowania polskich przedsiębiorców do funkcjonowania w warunkach pandemii, wysokiej jakości oferowanych produktów oraz utrzymującego się popytu na polskie produkty na rynku międzynarodowym

 

Wszystkie przedstawione wartości bazują na danych uzyskanych z wydanych przez PIORiN świadectw fitosanitarnych.

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej piorin.gov.pl.

 

 


lista aktualności
Rejestr zmian
Data publikacji informacji: 19.05.2022 00:00
Data aktualizacji informacji: 19.05.2022 14:52
Sprawdź historię zmian