25 Września 2019

Bliżej rolników – PIORiN w Bednarach Drukuj

21 września Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa udanie  zadebiutowała na XXI edycji Międzynarodowej Wystawy Rolniczej Agro Show w Bednarach. Zarówno stoisko PIORiN, jak i konferencja cieszyły się dużym zainteresowaniem  rolników odwiedzających w tym dniu targową ekspozycję przygotowaną przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

 

Tematyka konferencji  dotyczyła przede wszystkim zagadnień związanych z nowym prawem Unii Europejskiej w zakresie zdrowia roślin  oraz obrotem i stosowaniem  środków ochrony roślin  oraz produkcją nasienna i obrotem materiałem siewnym. Uroczystego otwarcia  seminarium dokonał Andrzej Chodkowski, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa wspólnie z Józefem Dworakowskim, prezesem zarządu Polskiej Izby Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

 

Nowe przepisy w zakresie zdrowia roślin oraz urzędowej kontroli  żywności przybliżyła uczestnikom  konferencji  Katarzyna Radziejewska, kierownik Działu Nadzoru Fitosanitarnego, WIORiN Poznań, która przypomniała, że od 14 grudnia 2019 r. stosowane będą nowe przepisy określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2016/2031, zwanym Prawem Zdrowia Roślin. Najistotniejsze zmiany dotyczyć będą zasad importu do Unii towarów z państw trzecich, ale zmodyfikowane będą także zasady urzędowej rejestracji, oceny zdrowotności oraz wydawania paszportów roślin w celu większej harmonizacji tych działań w obrębie państw członkowskich UE.

 

O nadzorze nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin mówiła Joanna Tumińska, dyrektor Biura Ochrony Roślin i Techniki GIORiN. Podkreślała, że przestrzeganie zasad bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin to przede wszystkim respektowanie prawa oraz odpowiedź na oczekiwanie konsumentów i ogółu społeczeństwa, którzy przywiązują coraz większą uwagę do zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania się. Produkty zawierające pozostałości środków ochrony roślin powyżej norm najwyższych dopuszczalnych poziomów mogą stworzyć zagrożenie i  nie mogą być wprowadzane do obrotu. Szukając miejsca na rynkach zbytu: krajowym, czy zagranicznym i chcąc ustabilizować na nich swoją pozycję, trzeba postawić na jakość i bezpieczeństwo produkowanej żywości.

 

Pani Ewa Sadowska, Główny Specjalista w Biurze Nasiennictwa GIORiN przedstawia natomiast zagadnienia dotyczące oceny materiału siewnego. Jak podkreślała, wybór materiału siewnego, jako środka produkcji, ma kluczowy wpływ na opłacalność założonej uprawy, wielkość i jakość uzyskanego plonu, koszty zabiegów ochrony roślin oraz możliwość pozyskania określonych dopłat.

 

Zdaniem Andrzeja Chodkowskiego, Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa  udział PIORiN w tego rodzaju wydarzeniach  jak  Agro Show w Bednarach jest bardzo  ważny, ponieważ skraca dystans miedzy Inspekcją a rolnikami, do których bezpośrednio trafiają ważne informację związane ze zdrowiem roślin i zmieniającymi się w tym zakresie  unijnymi przepisami. W ramach przygotowań do tych zmian legislacyjnych Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa uczestniczy w spotkaniach z przedstawicielami  branży rolniczej i ogrodniczej.

 

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej piorin.gov.pl.

 


lista aktualności