29 Listopada 2019

Audyt inspektorów amerykańskich w polskich zakładach produkujących opakowania drewniane według wymagań Standardu ISPM 15 Drukuj

W dniach 18-20.11.2019 r. odbył się w wybranych polskich zakładach, produkujących drewniany materiał opakowaniowy (DMO) według wymagań Międzynarodowego Standardu dla Środków Fitosanitarnych ISPM 15, audyt przedstawicieli amerykańskiej agencji fitosanitarnej APHIS. Audyt został przeprowadzony w trzech państwach członkowskich Unii Europejskiej: Niemczech, Polsce oraz Czechach, które zostały wytypowane przez stronę amerykańską. Audyt rozpoczęło w dniu 18.11.2019  spotkanie otwierające w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu – instytucji upoważnionej przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa do prowadzenia rejestru podmiotów produkujących DMO zgodnie ze standardem ISPM 15, a także do sprawowania nadzoru nad spełnianiem wymogów tego standardu przez te zakłady. W trakcie tego spotkania audytorzy byli w szczególności zainteresowani tym jak często są wykonywane kontrole w polskich zakładach  podlegających nadzorowi ITD, ile zakładów rocznie traci uprawnienia do produkcji DMO zgodnego z ISPM 15 w wyniku audytów ITD, oraz jaki jest zakres kontroli i co zawierają raporty z audytów. Ponadto dyskutowano o dodatkowym wymogu stawianym przez Instytut, a odnoszącym się do wilgotności drewna uzyskanej po zabiegu suszenia komorowego, tj. na poziomie maksymalnie 20%. Przy tej wilgotności nie przeżywają i nie rozwijają się grzyby (np. pleśnie). Poza tym, ocena poziomu wilgotności drewna po zabiegu, który to parametr sprawdza się szybko i łatwo, ułatwia zweryfikowanie przestrzegania przez zakład zaleceń stawianych przez ITD.

 

W wizytowanych zakładach na terenie województw: wielkopolskiego i śląskiego, audytorzy APHIS byli zainteresowani, poza kontrolami przeprowadzanymi przez ITD, procesami produkcji DMO, zasadami oddzielania opakowań  (lub drewna przeznaczonego do ich wyrobu) wysuszonych komorowo od tych przygotowanych do suszenia, sposobami znakowania, rodzajem czujników używanych w komorach oraz sposobem odczytu temperatur, zasadami przechowywania raportów z procesów suszenia. Pytano także o odbiorców wyprodukowanych palet, celem sprawdzenia czy palety zakwestionowane przy kontroli granicznej przez APHIS były faktycznie sprzedane przez dane zakłady do eksporterów odpowiedzialnych za przedmiotowe przesyłki. Omawiano również kwestię postepowań wyjaśniających przeprowadzanych przez stronę polską w przypadku podejrzenia o sfałszowanie oznakowania ISPM 15 na opakowaniach drewnianych.

 

Audyt zakończyło spotkanie podsumowujące. Przedstawiciele APHIS przedstawili swoje spostrzeżenia i uwagi po wizytach w poszczególnych zakładach, a następnie audytorzy udali się do Republiki Czeskiej na dalszą część wizyty w Europie. Raport  z audytu zostanie przesłany do końca stycznia 2020 do krajowych organizacji ochrony roślin audytowanych państw członkowskich oraz do wiadomości Komisji Europejskiej.

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej www.piorin.gov.pl.


lista aktualności