24 Czerwca 2022

Aby sad był zdrowy... Drukuj

Materiał szkółkarski
Materiał...
Materiał szkółkarski
Materiał...
Materiał szkółkarski
Materiał...
Materiał szkółkarski
Materiał...

Zdrowy, spełniający wymagania określone w przepisach prawa materiał szkółkarski jest podstawowym warunkiem gwarantującym opłacalność produkcji sadowniczej.

 

Materiał szkółkarski powinien być wolny lub praktycznie wolny od patogenów. Szczególną uwagę należy zwrócić na choroby wywołane przez wirusy.

 

Jeżeli dostawca wytwarzający materiał szkółkarski kategorii elitarny i kwalifikowany złożył oświadczenie, że będzie sam pobierał próbki materiału szkółkarskiego pod kątem obecności regulowanych agrofagów niekwarantannowych (RNQP), to dokonuje tego samodzielnie. W przypadku materiału szkółkarskiego CAC ocena (w tym pobieranie prób) dokonywana jest zawsze przez dostawcę. Obligatoryjne działanie urzędowe jest prowadzone w przypadku organizmów kwarantannowych.

 

Zachęcamy producentów materiału szkółkarskiego do odwiedzenia strony Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa http://piorin.gov.pl/nasiennictwo/rnqp-dla-materialu-siewnego/, gdzie podana jest lista RNQP dla określonych gatunków/rodzajów materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych oraz informacje dotyczące m.in. szkodliwości organizmów, opisy i fotografie objawów ich występowania, terminy lustracji i pobierania prób do badań.

 

Do pobierania prób i oceny laboratoryjnej stosuje się metodyki zamieszczone na stronie Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach http://www.inhort.pl/projety-badawcze/projekty-finansowane-przez-mrirw/metodyki-szkolkarskie-do-rozporzadzenia-mrirw/ .

 

Prosimy o stosowanie się do zawartych w metodykach wymogów co do terminu i sposobu pobierania prób. Pobranie prób w sposób zgodny z wymaganiami jest podstawowym warunkiem uzyskania wiarygodnego wyniku badania laboratoryjnego.

 

Badania próbek materiału roślinnego są wykonywane w laboratoriach akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji, spełniających wymagania normy PN/EN ISO/EIC 17025:2018-02. Stanowi to gwarancję wiarygodności uzyskiwanych wyników badań, spełniających oczekiwania klienta.

 

Ze względu na organizację pracy w Laboratorium prosimy o wcześniejszy kontakt z wybranym Laboratorium (kontakt do Oddziałów Centralnego Laboratorium lub kontakt do Referencyjnego Laboratorium Nasiennego) w celu uzgodnienia terminu badania.

 

Autor tekstu: Marzena Golianek (Oddział Centralnego Laboratorium w Radzyniu Podlaskim Pracownia Zamiejscowa w Lublinie)


lista aktualności