04 Października 2022

72 Sesja Rady EPPO Drukuj

Sesja EPPO Paryż
Delegacja polska
72 Sesja EPPO w Paryżu
Prezydium 72 Sesji...

W dniach 27-28.09.2022 odbyło się w siedzibie UNESCO w Paryżu posiedzenie 72. Sesji Rady EPPO (Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin). Delegaci krajów członkowskich, w tym Polski reprezentowanej przez p. Andrzeja Chodkowskiego - Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz p. Aleksandra Hankiewicza - Starszego Specjalistę w biurze BNFiWM, wzięli udział w dwudniowych obradach poświęconych omówieniu tematów związanych z działalnością EPPO w roku ubiegłym i planowanych pracach w nadchodzącym okresie.

 

W szczególności w pierwszej części obrad uwagę poświecono sprawozdaniu z działalności EPPO za rok 2021 (EPPO Annual Report for 2021) podkreślając min. możliwość spotkań bezpośrednich po skończeniu okresu pandemii Covid-19, oraz zaangażowanie EPPO w międzynarodowe programy badawcze i rozwojowe min.: q-bank, xf-factors, Valitest,  nowe standardy w tym standardy specyficzne (np. przewodnik dot. stref wolnych), stworzenie i opublikowanie nowych Kodów EPPO - min. przy współpracy z KE, współorganizacja warsztatów IPPC, kursów i szkoleń z zakresu ochrony roślin, współpraca z innymi organizacjami ochrony roślin o zasięgu globalnym, takimi jak NAPPO czy EFSA. W dalszej części obrad omówiono plany prac na rok następny, gdzie poza kontynuacją rozpoczętych prac, planuje się udostepnienie i aktualizowanie platformy EPPO Platform Communication Material - https://media.eppo.int  - pod tym adresem szczegółowo dostępne będą materiały i opracowania min. Plant Protection Panel, Repository materials, informacje nt. Międzynarodowego Roku/Dnia Zdrowia Roślin, informacje o wykryciach nowych agrofagów, materiały ‘kampanijne’ dot. zdrowia roślin. (materiały dostępne w formie wideo, PDF-ów itp.).

Ponadto w czasie obrad ustanowiono EPPO Jens Unger Plant Health Fellowship – zawodowy program rozwojowy dla osób które chciałyby zdobyć umiejętności i kwalifikacje w pracy w międzynarodowych zespołach fitosanitarnych. Zdecydowano także o przyznaniu EPPO Gold Medal dla Ralfa Lopiana z Finlandii za wieloletnią pracę i zaangażowanie na rzecz międzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony roślin. Przedstawiono także rozliczenia finansowe z działalności EPPO. 

                                      

Następna Sesja Rady EPPO, początkowo planowana w Azerbejdżanie, odbędzie się w przyszłym roku także w Paryżu, w siedzibie EPPO.


lista aktualności
Rejestr zmian
Data publikacji informacji: 04.10.2022 00:00
Data aktualizacji informacji: 05.10.2022 12:44
Sprawdź historię zmian