27 Września 2018

68. Sesja Rady EPPO – teraźniejszość i przyszłość zdrowia roślin w naszym regionie Drukuj

W Paryżu trwa doroczna Sesja Rady Europejsko-Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO). W obradach udział biorą delegaci z 36 krajów regionu EPPO. Polskę reprezentuje Teresa Stachowicz Dyrektor Generalny GIORiN i Mirosława Konicka Dyrektor Centralnego Laboratorium GIORiN.


Omawiane są dotychczasowe rezultaty prac wielu gremiów roboczych Organizacji oraz priorytety działań w najbliższych latach. Rada przyjmuje kolejne standardy określające metody inspekcji i badań laboratoryjnych pod kątem organizmów szkodliwych, ważnych dla upraw w naszym regionie, a także skutecznych metod ich zwalczania. Jest również omawiany program przygotowań do obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin w 2020 r.


Ważnym punktem obrad Rady był wybór nowego Dyrektora Generalnego EPPO. Spośród trzech kandydatów, większością głosów Rada dokonała wyboru na to stanowisko Pana Niko Horn – przedstawiciela Holandii, który swoje stanowisko obejmie z początkiem 2019 r.


Bezpośrednio po zakończeniu Sesji Rady, na seminarium organizowanym w ramach sieci EUPHRESCO, delegaci będą mieli okazję zapoznać się z możliwościami i korzyściami zastosowania teledetekcji w ochronie roślin. Wczesne wykrycie porażenia upraw rolniczych czy lasów jest bowiem kluczem do podjęcia skutecznych działań zwalczania chorób i szkodników roślin.

 


lista aktualności