a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w z

Mołdawia

Przepisy fitosanitarne Mołdawii dostępne są na stronie IPPC: https://www.ippc.int/en/countries/moldova-republic-of/

1. Decyzja nr 594 z dnia 02.08.2011 r. o zatwierdzeniu wymagań specjalnych dla przywozu i przemieszczania roślin, produktów roślinnych na terytorium Republiki Mołdawii (wersja rosyjska).

2. Wykaz agrofagów, których wprowadzanie i rozprzestrzenianie się na terytorium Republiki Mołdawii jest zabronione (wersja rosyjska).


Powrót do listy