Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Referencyjne Laboratorium Nasienne

Referencyjne Laboratorium Nasienne

ul. Grunwaldzka 250 B,

60-166 Poznań

email: 

 

Kierownik laboratorium: Irena Gera

tel.: 607 33 44 42

 

Biuro RLN tel. 538 62 16 67
Przyjmowanie prób RLN tel. 538 62 40 01
Pracownia Czystości RLN tel. 538 62 10 93

 

Referencyjne Laboratorium Fitosanitarne

Referencyjne Laboratorium Fitosanitarne

ul. Żwirki i Wigury 73

87-100 Toruń

 

p.o. Kierownika Laboratorium: Justyna Pięcińska

 

email: 

email: 

tel. 56 623‑56‑98

tel. 56 639‑11‑10

 

Referencyjne Laboratorium Fitosanitarne (RLF) jako krajowe laboratorium referencyjne w obszarze zdrowia roślin zapewnia koordynację oraz nadzór nad działalnością Oddziałów Centralnego Laboratorium w zakresie diagnostyki objętych przepisami prawa bakterii, grzybów, wirusów, nicieni i owadów szkodliwych dla roślin.  Sprawuje nadzór metodyczny nad laboratoriami urzędowymi w zakresie prawidłowości wykonywania badań, jest organizatorem badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych dla tych laboratoriów. RLF stanowi również zaplecze doradcze i dydaktyczne dla pracowników Inspekcji. W przypadku pierwszych wykryć agrofagów to właśnie  RLF je potwierdza, w przypadku odwołań to tu odbywa się weryfikacja wyników. RLF aktywnie współpracuje z Laboratoriami Referencyjnymi Unii Europejskiej we wszystkich obszarach swojej działalności diagnostycznej, uczestnicząc w szkoleniach, badaniach biegłości i badaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez te instytucje. Wszystkie powyższe działania maja na celu zapewnienie najwyższego poziomu świadczonych usług, a  przede wszystkim rzetelności  i wiarygodności wyników uzyskiwanych we wszystkich urzędowych laboratoriach fitosanitarnych.

Zgłoś błąd