Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Struktura organizacyjna Centralnego Laboratorium

Począwszy od 4 stycznia 2021 roku badania laboratoryjne roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów na obecność agrofagów oraz ocena nasion będą przeprowadzane w laboratoriach, wchodzących w skład Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

W skład Centralnego Laboratorium wchodzą:

  1. Zespół ds. Organizacji Badań i Administracji
  2. Referencyjne Laboratorium Fitosanitarne
  3. Referencyjne Laboratorium Nasienne
  4. Laboratorium Badania GMO
  5. Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin
  6. Oddziały Centralnego Laboratorium

 

Dane kontaktowe i zakres badań poszczególnych jednostek dostępny jest w menu po lewej stronie. 

Centralne Laboratorium w Toruniu

ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń


tel. 56 623-56-98
tel. 56 639-11-10
fax 56 639-11-11

 

Sylwia Jurkiewicz

Dyrektor
tel. 56 639-11-10 wew. 21

 

   

ZESPÓŁ DS. ORGANIZACJI BADAŃ I ADMINISTRACJI

Koordynacja działań Centralnego Laboratorium  w zakresie spraw organizacyjnych, administracyjnych  w tym zarządzania majątkiem

Emilia Osiecka

Kierownik

tel. 56 623-56-98
tel. 56 639-11-10 wew. 22

 

Anna Łukowska
Główny specjalista
tel. 56 639-11-10
tel. 56 623-56-98
fax 56 639-11-11

 

Dorota Obiezierska
Główny specjalista
tel. 56 639-11-10
tel. 56 623-56-98
fax 56 639-11-11

 

Przemysław Komorowski
Kierownik obiektów Centralnego Laboratorium
tel. 56 623-56-98

tel. 56 623-11-10 wew. 27
tel. kom. 783-912-330

 

Natalia Prządka

Laborant

tel. 56 639-11-28

 
   

Stanowiska samodzielne

Janina Butrymowicz

Główny specjalista
tel. 56 639-11-10 wew. 30

 
Hanna Bagińska
Główny specjalista
tel. 56 623-56-98
tel. 56 623-11-10 wew. 26
 

Witold Karnkowski
Główny specjalista

tel. 56 639-11-10 wew. 31
 
REFERENCYJNE LABORATORIUM FITOSANITARNE

Referencyjne Laboratorium Fitosanitarne (RLF) jako krajowe laboratorium referencyjne w obszarze zdrowia roślin zapewnia koordynację oraz nadzór nad działalnością Oddziałów Centralnego Laboratorium w zakresie diagnostyki objętych przepisami prawa bakterii, grzybów, wirusów, nicieni i owadów szkodliwych dla roślin.  Sprawuje nadzór metodyczny nad laboratoriami urzędowymi w zakresie prawidłowości wykonywania badań, jest organizatorem badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych dla tych laboratoriów. RLF stanowi również zaplecze doradcze i dydaktyczne dla pracowników Inspekcji. W przypadku pierwszych wykryć agrofagów to właśnie  RLF je potwierdza, w przypadku odwołań to tu odbywa się weryfikacja wyników.RLF aktywnie współpracuje z Laboratoriami Referencyjnymi Unii Europejskiej we wszystkich obszarach swojej działalności diagnostycznej, uczestnicząc w szkoleniach, badaniach biegłości i badaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez te instytucje. Wszystkie powyższe działania maja na celu zapewnienie najwyższego poziomu świadczonych usług, a  przede wszystkim rzetelności  i wiarygodności wyników uzyskiwanych we wszystkich urzędowych laboratoriach  fitosanitarnych

Justyna Pięcińska

p.o. Kierownika

tel. 56 639-11-12

 
   

Pracownia nematologii, entomologii i herbologii

Prowadzenie badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność owadów i nicieni – szkodników roślin

Tomasz Konefał
Główny specjalista
tel. 56 639-11-16

 

Magda Rudzka
Laborant
tel. 56 639-11-16

 

Pracownia wirusologii

Prowadzenie badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność wirusów, wiroidów i fitoplazm, szkodliwych dla roślin

Justyna Pięcińska

p.o. Kierownika

tel. 56 639-11-12

 

Agnieszka Mocka
Laborant

tel. 56 639-11-12

 

Marek Woźny

Pomoc laboratoryjna

tel. 56 639-11-12

 

Pracownia bakteriologii

Prowadzenie badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność bakterii – organizmów szkodliwych dla roślin

Anna Kołodziejska
Główny specjalista
tel. 56 639-11-13

 

Lucyna Bocian

Starszy asystent laboratoryjny

tel. 56 639-11-13

 

Anna Cymer
Asystent laboratoryjny
(w zastępstwie J. Guenter)

tel. 56 639-11-15

 

Paulina Orszewska
Pomoc laboratoryjna
tel. 56 623-56-98

tel. 56 639-11-10 wew. 23

 
   

Pracownia mikologii

Prowadzenie badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność grzybów i organizmów grzybopodobnych, szkodliwych dla roślin

Grażyna Szkuta
Główny specjalista
tel. 56 639-11-14

 

Aleksandra Kleps-Górzyńska
Laborant
tel. 56 639-11-14

 

   

LABORATORIUM BADANIA POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Prowadzenie badań materiału roślinnego na obecność pozostałości środków ochrony roślin

Magdalena Mądraszewska

Kierownik laboratorium
tel. 56 639-11-18

 

Izabela Gonet
Główny specjalista
tel. 56 639-11-18

 

Alicja Jankowska
Starszy laborant
tel. 56 639-11-18

 

Agnieszka Pilińska
Laborant
tel. 56 639-11-18

 

Monika Zaremba
Laborant
(w zastępstwie A. Pilińskiej)

tel. 56 639-11-18

 

Ewelina Kamińska

Asystent Laboratoryjny

tel. 56 639-11-18

 

LABORATORIUM BADANIA GMO

Prowadzenie badań materiału roślinnego pod kątem obecności modyfikacji genetycznych

Monika Kordyla-Bronka
p.o. Kierownika laboratorium

tel. 56 639-11-17

 

Ewa Hennig
Główny specjalista
tel. 56 639-11-17

 

Małgorzata Hornowska
Asystent laboratoryjny
tel. 56 639-11-20

 

Aleksandra Grodecka
Asystent laboratoryjny
tel. 56 639-11-20

 

Aleksandra Żywczak
Laborant
tel. 56 639-11-20

 

Dominika Bogucka

Starszy asystent laboratoryjny

(w zastępstwie A. Olszewskiej)

tel. 56 639-11-20

 

 

Zgłoś błąd