Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Struktura organizacyjna Centralnego Laboratorium

Począwszy od 4 stycznia 2021 roku badania laboratoryjne roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów na obecność agrofagów oraz ocena nasion będą przeprowadzane w laboratoriach, wchodzących w skład Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

W ramach struktury laboratoriów Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa wydziela się:

  1. Centralne Laboratorium w Toruniu
  2. Laboratoria referencyjne
    1. fitosanitarne w Toruniu
    2. nasienne w Poznaniu
  3. Oddziały Centralnego Laboratorium

Dane kontaktowe i zakres badań poszczególnych jednostek dostępny jest w menu po lewej stronie. 

Zgłoś błąd