Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Zakres badań

Poniżej zamieszczono zakresy badań wykonywanych w poszczególnych pracowniach Centralnego Laboratorium. Na wniosek Klienta Laboratorium może dokonać stwierdzenia zgodności uzyskanego wyniku ze specyfikacją lub określonymi wymaganiami.

Pliki do pobrania

Zakres badań wykonywanych w Pracowni Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin
Zakres analiz wykonywanych w Pracowni Wykrywania i Identyfikacji GMO
Zakres badań wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Fitosanitarnej
Zgłoś błąd