Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Materiały do pobrania

Pliki do pobrania

Zlecenie na wykonanie badań w Centralnym Laboratorium (dla klienta zewnętrznego, tj. producenta, posiadacza, dystrybutora)
Zapotrzebowanie na wykonanie badań w Centralnym Laboratorium (dla klienta wewnętrznego, tj. innych jednostek PIORiN)
Ankieta oceny zadowolenia Klienta Laboratorium
Regulamin organizacyjny w Centralnym Laboratorium
Schemat Organizacyjny
Zgłoś błąd