Zakup samochodu osobowego dla WIORiN we Wrocławiu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup samochodu osobowego dla WIORiN we Wrocławiu”. prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Treść ogłoszenia w załączeniu Data:
opublikował:

 
Data:
opublikował:
2017-11-23
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

SIWZ oraz wszystkie jej załączniki zostały zamieszczone w formie elektronicznej w plikach PDF. Podpisane wersje papierowe dokumentów dostępne w siedzibie Zamawiającego. Data:
opublikował:
2017-11-23
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2017-11-23
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2017-11-23
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2017-11-23
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2017-11-23
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2017-11-23
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2017-11-23
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

W dniu 08.12.2017r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Skan informacji w załączeniu. Data:
opublikował:
2017-11-23
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2017-12-08
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o udzieleniu oferty

Informujemy, że w dniu 15.12.2017 r. została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zadania zgodnie z wyborem najkorzystniej oferty. Szczegóły w załączeniu Data:
opublikował:
2017-12-08
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2017-12-15
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Inne

W załączeniu informacja (skan) z otwarcia ofert w dniu 1.12.2017 o godz 11:00 - (na podstawie art.86 ust 5. PZP) Data:
opublikował:
2017-12-15
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2017-12-01
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 23.11.2017 11:27
Data ostatniej aktualizacji informacji: 15.12.2017 14:17
Sprawdź historię zmian