Ubezpieczenie majątku trwałego i ruchomego, komunikacyjne i odpowiedzialności cywilnej WIORiN we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług ubezpieczenia w 2020 r. w zakresie majątku trwałego i ruchomego, ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, AC+ Assistance, NNW) i odpowiedzialności cywilnej dla WIORiN we Wrocławiu.
Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy euro” z dnia 29.12.2017 r.

Pełna treść zapytania oraz załączniki są do pobrania poniżej

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2019-11-18
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

W dniu 19.11.2019 dokonano aktualizacji załącznika nr 6 oraz 7. Data:
opublikował:
2019-11-18
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2019-11-18
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2019-11-18
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2019-11-18
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2019-11-18
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2019-11-18
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2019-11-18
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2019-11-18
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2019-11-19
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2019-11-19
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

WIORiN we Wrocławiu informuje o dokonaniu w dniu 09.12.2019r. wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu. Szczegóły w załączeniu (skan informacji) Data:
opublikował:
2019-11-19
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2019-12-09
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 18.11.2019 13:07
Data ostatniej aktualizacji informacji: 09.12.2019 13:45
Sprawdź historię zmian