Świadczenie usług ubezpieczenia w roku 2017 w zakresie majątku trwałego i ruchomego, ubezpieczenia komunikacyjnego i OC

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług ubezpieczenia w roku 2017 w zakresie majątku trwałego i ruchomego, ubezpieczenia komunikacyjnego i OC dla WIORiN we Wrocławiu. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r

Treść zapytania ofertowego w załączeniu

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2016-11-10
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2016-11-10
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2016-11-10
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2016-11-10
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2016-11-10
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2016-11-10
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2016-11-10
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2016-11-10
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2016-11-10
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2016-11-10
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2016-11-10
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - skan Data:
opublikował:
2016-11-10
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2016-12-05
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o udzieleniu oferty

WIORiN we Wrocławiu informuje, że w dniu 09.12.2016 r. została w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarta umowa na jego realizację zgodnie z wyborem najkorzystniejszej oferty. Data:
opublikował:
2016-12-05
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 10.11.2016 12:48
Data ostatniej aktualizacji informacji: 30.12.2016 15:22
Sprawdź historię zmian