Świadczenie usług telefonii komórkowej bez dostawy aparatów telefonicznych dla WIORiN we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na usługę telefonii komórkowej bez dostawy aparatów telefonicznych dla WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.348.2016)

 1. Zamawiający:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17,  50-044 Wrocław
  NIP  897-16-70-405,  REGON       932791158
  WWW: 
  telefon:  071/ 371-84-35, fax.: 071/ 371-84-32
 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę telefonii komórkowej ( połączenia głosowe, SMS, MMS, pakietowy przesył danych, roaming ) dla grupy kart SIM. Ilość kart 59 szt. W przypadku zmiany aktualnego operatora (ORANGE) wymagane przeniesienie  numerów. Wykaz numerów zawiera załącznik Z2

 1. Termin składania ofert:    05. 12.2016r. do godz. 12:00
 2. Termin realizacji zamówienia :  
  Umowa zawarta na 24 miesiące począwszy od 01.01.2017 roku z zachowaniem ciągłej aktywności numerów.
 3. Osoba kontaktowa ze strony Zamawiającego:
  Mariusz Łuczyk , Mieczysław Dynaka tel. 071/371-84-35 w.38 lub 506-399-639 lub 604-97-56-68
 4. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
  Wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Oferenta formularz ofertowy ( załącznik Z1 ) należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci
  1. zeskanowanej na adres email .
  2. faxem na nr 071/ 371-84-32
  3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego ( sekretariat parter)

 

 1. Kryterium wyboru ofert:  Minimalizacja ceny brutto za całą wartość zamówienia obliczoną na podstawie szacowanego wykorzystania usług wg formularza ofertowego. 

 

 1. Istotne inne warunki zamówienia:

 

 1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z 04.06.2014r. (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/regulaminzampub040614_do30tys_wiorinwroclaw.pdf)
 2. Minimalne wymagane warunki jakie muszą spełniać składane oferty opisane są w formularzu ofertowym (załącznik Z1 ).
 3. Przedstawiony w załączniku Z3 rozkład ruchu został wygenerowany na podstawie  bilingu dotychczasowego Operatora za okres 15.09.2015-15.11.2016 r. W zestawieniu nie uwzględniono połączeń płatnych (roaming, międzynarodowe) występujące w znikomej ilości oraz nie uwzględniono przesyłania danych odbywającego się on w ramach 2 GB pakietu. W żaden sposób nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do generowania takiego ruchu ani prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych w przypadku jego przekroczenia.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo w ramach potrzeb zlecenia realizacji  zamówień dodatkowych dotyczących przedmiotu zamówienia w trakcie trwania zamówienia podstawowego do wysokości 20 %.

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2016-11-25
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2016-11-25
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2016-11-25
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2016-11-25
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2016-12-01
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Pytania i Odpowiedzi

W załączeniu skan odpowiedzi na zadane pytania Data:
opublikował:
2016-12-01
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2016-12-01
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu (skan) Data:
opublikował:
2016-12-01
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2016-12-06
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o udzieleniu oferty

WIORiN we Wrocławiu informuje, że w dniu 27.12.2016 r. została w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarta umowa na jego realizację zgodnie z wyborem najkorzystniejszej oferty. Data:
opublikował:
2016-12-06
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 25.11.2016 08:28
Data ostatniej aktualizacji informacji: 30.12.2016 11:49
Sprawdź historię zmian