Dostawa komputerów,notebooka i oprogramowania dla WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.404.2015)

Zapytanie ofertowe postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę zestawów komputerowych i oprogramowania dla WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.404.2015).

 1. Zamawiający:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17,  50-044 Wrocław NIP              897-16-70-405,    REGON       932791158
  WWW:        
  telefon:        071/ 371-84-35,                                fax.:             071/ 371-84-32

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje  dostawę zestawów komputerowych  i notebooka z oprogramowaniem systemowym oraz  licencji pakietu MS Office dla WIORiN we Wrocławiu. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierający ilość, wymagania techniczne  zawiera załączniki nr 1. 

 

 1. Termin składania ofert:    11. 12.2015r. do godz. 15:00
 2. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 3. Termin realizacji zamówienia :   7 dni od daty podpisania umowy.
 4. Osoba kontaktowa ze strony Zamawiającego: Mariusz Łuczyk , Mieczysław Dynaka tel. 071/371-84-35 w.38 lub 506-399-639 lub 604-97-56-68
 5. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:

Wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Oferenta formularz ofertowy ( zał. nr 2 )  oraz dokumenty potwierdzające  odpowiednie wymagane certyfikaty  (monitor, jednostka centralna, notebook) należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci

 1. zeskanowanej na adres email .
 2. faxem na nr 071/ 371-84-32
 3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego ( sekretariat parter)

 

 1. Kryterium wyboru ofert:  Minimalizacja ceny brutto za całą wartość zamówienia.
 2. Istotne inne warunki zamówienia:

 

 1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej             w złotych kwoty 30 tys. euro” z 04.06.2014r. (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/regulaminzampub040614_do30tys_wiorinwroclaw.pdf)
 2. Minimalne wymagane warunki jakie musi spełniać  oferowany sprzęt opisane są szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 ).
 3. Istotne warunki umowy określa projekt umowy (zał. nr 3. )

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2015-12-07
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2015-12-07
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2015-12-07
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2015-12-07
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2015-12-07
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Informujemy iż w dniu 15.12.2015 r. w przedmiotowym postępowaniu został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w załączeniu (skan) Data:
opublikował:
2015-12-07
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2015-12-15
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o udzieleniu oferty

Informujemy iz w dniu 17.12.2015 r. została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zamówienia z CPU ZETO sp. z .o. zgodnie z wyborem najkorzystniejszej oferty Data:
opublikował:
2015-12-15
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 07.12.2015 06:53
Data ostatniej aktualizacji informacji: 19.12.2015 12:11
Sprawdź historię zmian