Dostawa autoklawu mikrofalowego do Laboratorium Wojewódzkiego w Bolesławcu.

Zapytanie ofertowe na dostawę autoklawu mikrofalowego do Laboratorium Wojewódzkiego w Bolesławcu. Postępowanie nr WAD.2601.170.2015 jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z 04.06.2014r.

 1. Zamawiający:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17,  50-044 Wrocław

NIP   897-16-70-405,  REGON       932791158

WWW:        

telefon:        071/ 371-84-35,                 fax.:             071/ 371-84-32

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę do siedziby Laboratorium Wojewódzkiego w Bolesławcu, ul. Kosiby 3 autoklawu mikrofalowego o następujących parametrach:

Parametry procesu:

 • temperatura sterylizacji – nie mniej niż 135 st. C
 • czas ekspozycji na temperaturę sterylizacji  mieszczący się w przedziale: 70 - 100 s
 • całkowity czas procesu w tym nagrzewania i schłodzenia tj. od włożenia do wyjęcia naczynia o temp. nie wyższej niż 100st. C – max.15 min.

Naczynia w których odbywa się proces sterylizacji:

 • standardowe kolby i butelki laboratoryjne, szklane i z tworzyw, odporne na temperaturę nie mniejszą niż 135 st. C.

Dane techniczne:

 • zasilanie – 230V/50Hz
 • ciśnienie robocze w zakresie – 3-6 bar,
 • objętość komory procesowej – 2-3 litrów,
 • archiwizacja danych przebiegu procesów– karta MicroSD.

 

 1. Termin składania ofert: 31. 08.2015 r. do godz. 12:00,  termin związania ofertą 30 dni.
 2. Termin realizacji zamówienia :  do 8 tygodni od daty podpisania umowy.
 3. Osoba kontaktowa ze strony Zamawiającego: p. Mieczysław Dynaka tel. 071/371-84-35 w. 38,   604-97-56-68 i  p. Małgorzata Różnicka tel. 075/732-22-09.
 4. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:

Wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Oferenta formularz ofertowy ( zał. nr 1) należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci

 1. zeskanowanej na adres email .
 2. faxem na nr 071/ 371-84-32
 3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego ( sekretariat parter pok. nr 2)

 

 1. Kryterium wyboru ofert:  Minimalizacja ceny brutto za całą wartość zamówienia.
 2. Istotne inne warunki zamówienia:

 

 1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z 04.06.2014r. (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/regulaminzampub040614_do30tys_wiorinwroclaw.pdf)
 2. Dostawa nastąpi na koszt Oferenta do Laboratorium Wojewódzkiego w Bolesławcu, ul. Kosiby 3, 59-700 Bolesławiec.
 3. Płatność nastąpi przelewem na podstawie faktury po zrealizowaniu zamówienia w terminie do 14 dni.
 4. Minimalne wymagane warunki jakie musi spełniać oferta opisane są w opisie przedmiotu zamówienia ( pkt 2 Zapytania).
 5. Zamawiający w przypadku realizacji zamówienia podpisze umowę z Wykonawcą wg projektu określonego w załączniku nr 2 .

 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2015-08-24
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2015-08-24
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Informujemy iż w dniu 31.08.2015 r. dokonano w przedmiotowym postępowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w załączeniu. Data:
opublikował:
2015-08-24
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2015-09-01
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 24.08.2015 12:54
Data ostatniej aktualizacji informacji: 01.09.2015 16:32
Sprawdź historię zmian