Nr Dokumenty Data zamieszczenia
WAD.2601.345.2018

Zapytanie ofertowe na dostawę kurtek softshell i koszulek polo dla inspektorów terenowych WIORiN we Wrocławiu – II postępowanie. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

04.12.2018
WAD.2601.348.2018

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług ubezpieczenia w roku 2019 majątku trwałego i ruchomego, ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, AC, Assistance, NNW) i Odpowiedzialności Cywilnej dla WIORiN we Wrocławiu. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

23.11.2018
WAD.2601.385.2018

Zapytanie ofertowe na dostawę dwóch mikroskopów stereoskopowych dla WIORiN we Wrocławiu. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

16.11.2018
WAD.2601.392.2018

Zapytanie ofertowe na dostawę mebli biurowych dla WIORiN we Wrocławiu. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

16.11.2018
WAD.2601.389.2018

Zapytanie ofertowe na dostawę skórzanych toreb na dokumenty dla pracowników jednostek terenowych WIORiN we Wrocławiu. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

16.11.2018
1  2  3  4    
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 22.08.2014 10:14
Data ostatniej aktualizacji informacji: 22.08.2014 11:59
Sprawdź historię zmian