Nr Dokumenty Data zamieszczenia
WAD.2601.358.2018

Zapytanie ofertowe na dostawę literatury branżowej dla inspektorów terenowych WIORiN we Wrocławiu. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

06.11.2018
WAD.2601.319.2018

Zapytanie ofertowe – II postępowanie na dostawę obuwia terenowego i czapek zimowych dla inspektorów terenowych WIORiN we Wrocławiu. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

06.11.2018
WAD.2601.345.2018

Zapytanie ofertowe na dostawę kurtek softshell i koszulek polo dla inspektorów terenowych WIORiN we Wrocławiu. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

18.10.2018
WAD.2601.319.2018

Zapytanie ofertowe na dostawę obuwia terenowego i czapek zimowych dla inspektorów terenowych WIORiN we Wrocławiu. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

16.10.2018
WAD.2601.153.2018 (III)

Zapytanie ofertowe na wykonywanie przez okres trzech lat okresowych badań lekarskich wynikających z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników i stażystów WIORiN we Wrocławiu - Delegatura w Legnicy (WAD.2601.153.2018). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w ,,Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

12.06.2018
  1  2  3  4    
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 22.08.2014 10:14
Data ostatniej aktualizacji informacji: 22.08.2014 11:59
Sprawdź historię zmian