Nr Dokumenty Data zamieszczenia
WAD.2601.375.2014

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telefonii komórkowej dla WIORiN we Wrocławiu. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.Proszę kliknąć na nr postępowania ( z lewej strony) aby uzyskać szczegóły

26.11.2014
WAD.2601.320.2014

Zapytanie ofertowe na dostawę stołów konferencyjnych dla Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.
Proszę kliknąć na nr postępowania aby uzyskać szczegóły

28.10.2014
1    8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 22.08.2014 10:14
Data ostatniej aktualizacji informacji: 22.08.2014 11:59
Sprawdź historię zmian