Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Pracownia oceny nasion - wiorin wrocław


fax: 71 371-84-32

 

Anna Młynarczyk
Główny specjalista

tel. 71 371-84-33 wew. 24
tel.  506-399-509

Agnieszka Czerniejewska
Starszy specjalista

tel. 71 371-84-33

Małgorzata Markiewicz
St. specjalista

tel. 71 371-84-33

Grzegorz Rewak
Starszy specjalista

tel. 71 371-84-33

Natalia Stąporek
Starszy specjalista

tel. 71 371-84-33

Marta Śliż

Asystent

tel. 71 371-84-33

Małgorzata Picher
St. specjalista

tel. 71 371-84-33 wew. 25

Elżbieta Płóciennik
Specjalista

tel. 71 371-84-33 wew. 24

Emilia Machoń
Specjalista

tel. 71 371-84-33 wew. 25

 

 

Zadania realizowane przez pracownię

 1. ocena laboratoryjna materiału siewnego w obrocie krajowym i wydawanie stosownej dokumentacji tej oceny w zakresie ustalonym przez Głównego Inspektora,
 2. ocena laboratoryjna nasion z partii w obrocie międzynarodowym w zakresie ustalonym przez Głównego Inspektora i prowadzenie stosownej dokumentacji,
 3. organizowanie próbobrania z partii nasion w obrocie krajowym i międzynarodowym,
 4. opiniowanie wniosków przedsiębiorstw o otrzymanie akredytacji w zakresie oceny laboratoryjnej materiału siewnego oraz przeprowadzanie szkoleń,
 5. kontrola pracy akredytowanych laboratoriów,
 6. dokonywanie oceny materiału siewnego w przypadku złożenia wniosku przez zainteresowanego o ponowne dokonanie oceny,
 7. organizowanie i prowadzenie szkoleń akredytowanych i urzędowych próbobiorców materiału siewnego oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
 8. kontrola pracy próbobiorców materiału siewnego,
 9. przygotowanie materiałów i dokumentów do wystawienia:
  1. upoważnień próbobiorcom do pobierania próbek materiału siewnego,
  2. zaświadczeń o szkoleniach,
  3. decyzji o akredytacji laboratoriów z zakresu oceny laboratoryjnej,
 10. wydawanie urzędowych etykiet rolniczych i plomb w obrocie krajowym oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
 11. wystawianie obciążeń za ocenę laboratoryjną materiału siewnego oraz wypełnione urzędowe etykiety rolnicze i plomby,
 12. prowadzenie magazynu nasion po wykonanych badaniach w Pracowni Oceny Nasion,
 13. współpraca z Działem Nadzoru Nasiennego w zakresie kontroli materiału siewnego oraz z oddziałami w zakresie próbobrania,
 14. przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań i informacji z zakresu działania Pracowni Oceny Nasion oraz laboratoriów akredytowanych.
Zgłoś błąd