Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

laboratorium wojewódzkie - wiorin wrocław


fax: 75 732-22-09

 

Małgorzata Różnicka
Kierownik Laboratorium

tel. 75 732-22-09
tel. 75 732-60-68
tel.  506-399-401

Marta Józwa
Starszy asystent

tel. 75 732-22-09
tel. 75 732-60-68

Anna Krzyszkowska
Starszy asystent

tel. 75 732-22-09
tel. 75 732-60-68

Magdalena Fiedosewicz
Starszy asystent

tel. 75 732-22-09
tel. 75 732-60-68

Grażyna Gerter
Starszy asystent

tel. 75 732-22-09
tel. 75 732-60-68

 

Zadania realizowane przez laboratorium

 1. badanie próbek gleby, roślin, produktów roślinnych na obecność organizmów szkodliwych,
 2. wdrażanie obowiązujących metod badania roślin, produktów roślinnych, przedmiotów pod kątem występowania organizmów szkodliwych,
 3. wykonywanie badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów przeznaczonych na eksport,
 4. przeprowadzanie oceny zdrowotności sadzeniaków ziemniaka,
 5. badanie zdrowotności materiału szkółkarskiego drzew owocowych,
 6. prowadzenie dokumentacji w zakresie prób przyjętych do badań laboratoryjnych oraz wydawanie wyników badań,
 7. obsługa „Zintegrowanego systemu informatycznego w ochronie roślin i nasiennictwie”,
 8. współdziałanie z Działem Nadzoru Fitosanitarnego w zakresie wykonywanych badań laboratoryjnych,
 9. wystawianie obciążeń finansowych za zlecone badania laboratoryjne,
 10. sporządzanie i przygotowywanie sprawozdań i informacji z zakresu działania laboratorium,
 11. nadzór i koordynacja pracy laboratoriów w delegaturach i oddziałach,
 12. wdrażanie systemów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego w laboratorium.
Zgłoś błąd