Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Wydział Organizacji i Promocji

 

Dane kontaktowe

fax: 22 652-xx-xx

 

Kalina Kłobukowska
tel. 22 652-93-13

Naczelnik Wydziału

Agnieszka Szymańska
Specjalista

tel. 22 652-93-39

Stanowisko ds. osobowych i socjalnych

Klaudia Kamińska
Specjalista

tel. 22 652-93-39

St. Inspektor ds. osobowych i administracyjnych
- Stanowisko do Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
- Stanowisko do Spraw Ochrony Danych Osobowych i Administracji
Stanowiska do Spraw Informatyki
Wojciech Baćmaga
tel. 22 623-21-06
administrator Zintegrowanego Systemu Informacji w Ochronie Roślin
Michał Dobrowolski
tel. 22 623-24-47
administrator baz danych, administrator sieci
Tomasz Leszczyński
tel. 22 623-26-45
administracja domeną piorin.gov.pl, serwerami pocztowymi

 

 

 

 

Zgłoś błąd