Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Biuro Nasiennictwa

 

Anna Kraśniewska
Dyrektor Biura
tel. 22 652-92-96

Kierowanie pracami Biura Nasiennictwa

   
   

Wiesława Kowalczyk
Główny specjalista
tel. 22 652-93-18

Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad oceną materiału szkółkarskiego oraz spraw związanych z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi w zakresie objętym kompetencjami Inspekcji. Koordynacja prac związanych z Zintegrowanym Systemem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w obszarze związanym z nasiennictwem.

   

Magdalena Czarny
Starszy specjalista
tel. 22 652-93-15

Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad oceną laboratoryjną materiału siewnego, w tym dostosowywaniem oceny laboratoryjnej do przepisów ISTA i prawa  unijnego, a także nadzorem nad pobieraniem prób i wydawaniem zgód na pobieranie prób za pomocą próbobierza automatycznego oraz etykietowaniem i plombowaniem materiału siewnego.

   

Ewa Sadowska

Starszy specjalista

tel. 22-652-93-16

 

Prowadzenie spraw związanych z wykazem dostępnego materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego wyprodukowanego metodami ekologicznymi, nadzorem nad wydawaniem zezwoleń na użycie materiału konwencjonalnego w rolnictwie ekologicznym, a także spraw związanych z nadzorem nad: wytwarzaniem materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych i roślin ozdobnych, ewidencją przedsiębiorców i rolników dokonujących obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych, dostawców prowadzących obrót materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym lub materiałem  nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych.

   

Realizowane przez Radcę Prawnego

Kamila Krajewskiego

kontakt

Rozpatrywanie odwołań, skarg i wniosków w zakresie oceny i kontroli materiału siewnego. Prowadzenie spraw z zakresu nasiennictwa przed sądami administracyjnymi.

 

Zgłoś błąd