Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Biuro Nadzoru Fitosanitarnego i Współpracy Międzynarodowej

Kontakt email do Biura: 

 

 

 

Agnieszka Sahajdak
Dyrektor Biura
tel. 22 652-93-20

 1. Kierowanie pracami Biura Nadzoru Fitosanitarnego i Współpracy Międzynarodowej.
 2. Współpraca w zakresie problematyki fitosanitarnej z instytucjami Unii Europejskiej i organizacjami międzynarodowymi oraz służbami ochrony roślin innych państw.
   

Ewa Półtorak
główny specjalista
tel. 22 652-92-98

 1. Rejestracja podmiotów profesjonalnych i paszportowanie roślin
 2. Przemieszczanie materiałów roślinnych w ramach UE.
 3. Programy UE dofinasowania działań kontrolnych w zakresie zdrowia roślin. 
   
Anna Stepnowska
główny specjalista
tel. 22 652-92-99
 1. Kontrole, zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się agrofagów kwarantannowych i objętych środkami UE oraz regulowanych agrofagów niekwarantannowych, w tym nowe zagrożenia fitosanitarne.
 2. Przemieszczanie materiałów roślinnych w ramach UE.
 3. Rejestracja podmiotów profesjonalnych i paszportowanie roślin.
   
Paula Całusińska 
specjalista 
Tel. 22 652 92 94
 1. Przemieszczanie materiałów roślinnych w ramach UE, zakwestionowania przesyłek.
 2. Sprawozdawczość wyników kontroli na rzecz Komisji Europejskiej.
 3. Współpraca w zakresie problematyki fitosanitarnej z instytucjami Unii Europejskiej i organizacjami międzynarodowymi oraz służbami ochrony roślin innych państw.
   

Diana Zając

starszy specjalista

tel. 22 652 93 00

 1. Rejestracja podmiotów profesjonalnych i paszportowanie roślin
 2. Przemieszczanie materiałów roślinnych w ramach UE.
 3. Kontrole, zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się agrofagów kwarantannowych i objętych środkami UE oraz regulowanych agrofagów niekwarantannowych.
   

Michał Lipiński
starszy specjalista

tel. 22 652-92-93

 1. Rozpatrywanie wniosków o dotacje z zakresu zwalczania agrofagów szkodliwych.
 2. Przemieszczanie materiałów roślinnych w ramach UE, w szczególności ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich UE.
 3. Nadzór w zakresie fitosanitarnym nad systemami informatycznymi, wykorzystywanymi przez PIORiN.
   

Julia Górecka-Podstawka

główny specjalista

tel. 22 652-93-51
 1. Graniczna kontrola fitosanitarna towarów roślinnych, importowanych spoza UE.
 2. System TRACES w zakresie kontroli towarów pochodzenia roślinnego, importowanych do UE.
 3. Prace naukowo-badawcze z wykorzystaniem agrofagów kwarantannowych lub materiałów roślinnych nie spełniających wymagań fitosanitarnych.
   

Robert Seryło

starszy specjalista

tel. 22 652-93-52
 1. Graniczna kontrola fitosanitarna towarów roślinnych, importowanych spoza UE.
 2. System TRACES w zakresie kontroli towarów pochodzenia roślinnego, importowanych do UE.
   
Aleksander Hankiewicz
starszy specjalista
tel. 22 652-93-35
 1. Obsługa eksportu towarów roślinnych do krajów nienależących do UE (poza UE).
 2. Zabiegi i znakowanie opakowań drewnianych (DMO) wg. standardu ISPM 15.
   

Zbigniew Sygut

główny specjalista

tel. 22 652 92 97

 1. Obsługa eksportu towarów roślinnych do krajów nienależących do UE (poza UE).
 2. Współpraca w zakresie fitosanitarnym z instytutami i innymi jednostkami naukowo-badawczymi.

 

 

 

Zgłoś błąd