Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Biuro Nadzoru Fitosanitarnego i Współpracy Międzynarodowej

 

Agnieszka Sahajdak
Dyrektor Biura
tel. 22 652-93-20

Kierowanie pracami Biura Nadzoru Fitosanitarnego i współpraca z instytucjami Komisji Europejskiej oraz służbami innych Państw i międzynarodowymi organizacjami ochrony roślin.

   

Barbara Uznańska
główny specjalista
tel. 22 652-93-00

Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad zwalczaniem i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych oraz rozpatrywanie odwołań wnoszonych do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

   

Ewa Półtorak
główny specjalista
tel. 22 652-92-98

Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad systemem rejestracji producentów i paszportowania roślin, nadzorem nad rejestracją występowania organizmów kwarantannowych, nadzorem nad pracami naukowo-badawczymi z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych lub materiałów roślinnych nie spełniających wymagań fitosanitarnych oraz z nadzorem nad uprawą ziemniaków odmian nieodpornych lub o nieustalonej odporności na grzyba Synchytrium endobioticum.

   

Marcin Gajewski
starszy specjalista
tel. 22 652-92-93

Rozpatrywanie wniosków o dotacje z zakresu zwalczania organizmów szkodliwych, opracowywanie wytycznych i nadzór bieżący nad pracą w ramach zintegrowanego systemu informatycznego w ochronie roślin i nasiennictwie w zakresie zagadnień fitosanitarnych oraz realizowanie zadań związanych z nadzorem nad przemieszczaniem roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów na terytorium Unii Europejskiej.

   

Sylwia Jurkiewicz
starszy specjalista
tel. 22 652-92-94

Prowadzenie spraw związanych z obsługą eksportu roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, a w szczególności współpraca w tym zakresie z zagranicznymi służbami ochrony roślin i nasiennictwa.

   
Anna Filiks
specjalista
tel. 22 652-92-97
Prowadzenie spraw związanych z obsługą eksportu roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, a w szczególności współpraca w tym zakresie z zagranicznymi służbami ochrony roślin i nasiennictwa.
   
Aleksander Hankiewicz
specjalista
tel. 22 652-93-35
Prowadzenie spraw związanych z obsługą eksportu roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, a w szczególności współpraca w tym zakresie z zagranicznymi służbami ochrony roślin i nasiennictwa.
   

Anna Stepnowska
główny specjalista
tel. 22 652-92-99

Realizacja zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych, nadzoru nad systemem rejestracji przedsiębiorców i paszportowania roślin oraz nadzoru nad pracami naukowo-badawczymi z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych i materiałów roślinnych niespełniających wymagań fitosanitarnych.

   
Julia Górecka-Podstawka
starszy specjalista
tel. 22 652-93-51
Prowadzenie spraw związanych z graniczną kontrolą fitosanitarną roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, importowanych spoza Unii Europejskiej, a w szczególności współpraca w tym zakresie z zagranicznymi służbami ochrony roślin, w tym służbami innych państw członkowskich UE oraz instytucjami Unii Europejskiej i międzynarodowymi organizacjami ochrony roślin.
   

 

 

Zadania realizowane przez Biuro

Biuro Nadzoru Fitosanitarnego i Współpracy Międzynarodowej sprawuje nadzór nad systemem kontroli przestrzegania, na terytorium Polski, wymogów i procedur określonych przepisami Unii Europejskiej w zakresie zdrowia roślin, w szczególności odpowiada za:

 1. przygotowywanie oceny stanu zagrożenia roślin, produktów roślinnych i przedmiotów przez organizmy szkodliwe;
 2. opracowywanie zasad przeprowadzania kontroli roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność organizmów szkodliwych;
 3. opracowywanie zasad zwalczania organizmów szkodliwych;
 4. nadzór nad rejestracją i sygnalizacją organizmów szkodliwych;
 5. nadzór nad wprowadzaniem i przemieszczaniem oraz nad pracami badawczymi z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych, roślin, produktów roślinnych i przedmiotów porażonych przez organizmy kwarantannowe lub nie spełniających wymagań specjalnych oraz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których wprowadzenie na terytorium Rzeczpospolitej Polski lub przemieszczanie jest zakazane,
 6. prowadzenie ewidencji występowania organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania;
 7. nadzór nad kontrolą uprawą, wytwarzaniem i przemieszczaniem roślin, produktów roślinnych;
 8. nadzór nad obsługą fitosanitarną eksportu i importu roślin, produktów roślinnych i przedmiotów;
 9. nadzór nad systemem rejestracji przedsiębiorców i paszportowania roślin;
 10. rozpatrywanie wniosków o dotacje z zakresu zwalczania organizmów szkodliwych;
 11. wykonywanie innych prac z zakresu nadzoru fitosanitarnego zleconych przez Głównego Inspektora lub Zastępcę Głównego Inspektora do spraw ochrony roślin.

 

Zgłoś błąd