Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Biuro Dyrektora Generalnego

Wydział Finansowy

 

STANOWISKA PRACY

Agnieszka Szymańska
Specjalista

tel. 22 652-93-39

Stanowisko ds. osobowych i socjalnych

   
Wioletta Borwańska
Główny specjalista
tel. 22 652-93-38
Stanowisko do Spraw Analiz i Wdrożeń Systemowych w Ochronie Roślin
i Nasiennictwie

Mirosława Konicka

tel. 56 639 11 10 wew. 20

Ekspert

Kamil Krajewski

tel. 22 652-93-19

Radca prawny

Kalina Kłobukowska

Starszy specjalista
tel. 22 652-93-13

Stanowisko ds. administracyjnych i mediów
- Stanowisko do Spraw Ochrony Danych Osobowych i Administracji
- Stanowisko do Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
Stanowiska do Spraw Informatyki
Wojciech Baćmaga
tel. 22 623-21-06
administrator Zintegrowanego Systemu Informacji w Ochronie Roślin
Michał Dobrowolski
tel. 22 623-24-47
administrator baz danych, administrator sieci
Tomasz Leszczyński
tel. 22 623-26-45
administracja domeną piorin.gov.pl, serwerami pocztowymi

 

Zgłoś błąd