Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Biuro Dyrektora Generalnego

 

Kalina Kłobukowska
tel. 22 652-93-13
Dyrektor Biura
   

Klaudia Baranowska
Starszy specjalista

tel. 22 652-93-44

starszy specjalista do spraw kadr

Lidia Lech

Specjalista

tel. 22 652 93 39

specjalista do spraw kadr

Grażyna Makowska

Główny specjalista

tel. 22 652-91-27

główny specjalista do spraw kadr

Agnieszka Kustosz

Główny specjalista

tel. 22 652-93-59

Stanowisko ds. BHP i PPoż. oraz RODO

Anna Matusiak

Główny specjalista

tel. 22 652-93-47

Stanowisko ds. Archiwum
   
Wydział Organizacyjno-Prawny
Wioletta Borwańska
Główny specjalista
tel. 22 652-93-38
Naczelnik Wydziału

Kamil Krajewski

tel. 22 652-93-19

Radca prawny

Agnieszka Bajkowska
tel. 22 652-92-91

Starszy Administrator
Grzegorz Miałkowski
tel. 22 652-93-32
Starszy Administrator
Elżbieta Szysz
tel. 22 652-93-02
Ekspert
 
Wydział Informatyki

Marcin Gajewski

tel. 538-518-846

Naczelnik Wydziału
Wojciech Baćmaga
tel. 22 623-21-06
Administrator Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwie
Michał Dobrowolski
tel. 22 623-24-47
administrator baz danych, administrator sieci
Tomasz Leszczyński
tel. 22 623-26-45
administracja domeną piorin.gov.pl, serwerami pocztowymi
Maciej Goldmann
tel. 22 652-93-43
 
   
Wydział finansowy

Bożena Jaźwińska

tel. 22 652-93-36

Główna księgowa

Katarzyna Ziółkowska

tel. 22 652-91-26

Zastępca Głównej księgowej

Małgorzata Mickiewicz

tel. 22 652-93-34

Główny specjalista

Halina Wawrzyniak

tel. 22 652-93-37

Główny specjalista

Marta Brysk

tel. 22 652-91-25

Starszy Administrator

Agnieszka Matusiak

tel. 22 652-91-24

Specjalista

 

Zgłoś błąd